Štát zanedbal otvorené štandardy, podnikateľ ho teraz žaluje

Slovenský podnikateľ EURA Slovakia, s.r.o. dnes podal na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu voči Finančnému riaditeľstvu SR. FRSR mu ani nie pred dvoma mesiacmi neoprávnene udelilo 11 pokút v celkovej výške 4.978,90 eur za to, že podal súhrnný výkaz na účely DPH papierovo a nie elektronicky. EURA Slovakia pritom objektívne nemohla podať výkaz elektronicky pretože, aplikácie štátu „eDane“ a „eTax“ sú zhotovené tak, aby ich bolo možné používať výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. Technické riešenie totiž využíva také uzatvorené prvky, ktoré žiadna iná spoločnosť nemôže využívať. Podnikatelia, ktorí si teda zakúpili operačné systémy od iných firiem, nemohli predmetnú aplikáciu používať, a teda ani si splniť svoju zákonnú povinnosť. Správnu žalobu pripravil tím špecializovaných právnikov EISi a FSFE Legal.

Pozadie

Zákon, ktorý bol prijatý za účelom redukovania byrokracie, viedol na Slovensku k nespravodlivosti. Štát ustanovil elektronickú formu ako jediný spôsob splnenia si niektorých zákonných povinností. S účinnosťou od 1.1.2010 tak § 80 ods. 9 ZoDPH stanovil, že mesačné, resp. štvrťročné, výkazy na účely dani z pridanej hodnoty sa musia podávať výlučne elektronickou formou. Zákon teda vylúčil písomnú formu a stanovil dve rovnocenné elektronické formy:
I.) podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom (§ 80 ods. 9 prvá a druhá veta ZoDPH) – ďalej aj „spôsob so ZEP“;
II.) podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu a spôsobom, ktorý určí daňový úrad v dohode (§ 80 ods. 9 prvá a tretia veta ZoDPH) – daľej aj „spôsob bez ZEP“;

Obidva elektronické spôsoby pritom v praxi prebiehajú iba cez aplikácie poskytnuté daňovou správou. Od 1.1.2010 na tento účel fungovala aplikácia „eTax“, ktorá slúžila ako pre „spôsob so ZEP“, tak aj pre „spôsob bez ZEP“. V marci 2011 bola zverejnená druhá aplikácia – „eDane“, ktorá rovnako ako „eTax“ umožňovala podávať súhrnné výkazy s alebo bez elektronického podpisu. Do januára 2012 fungovali na splnenie tejto zákonnej povinnosti len tieto dve aplikácie.

Určené webové riešenie však vylučuje niektorých občanov z jej používania, keďže nie je interoperabilné a funguje iba na softvéri od jedného výrobcu. Kto nevlastní kópiu tohto programu, musí si ju kúpiť. Slovenský importér textilu sa nestotožňoval s takýmto nútením zo strany štátu k používaniu jediného softvér pre svoje podnikanie, a preto si splnil svoju povinnosť papierovou formou. Dnes za to čelí 12 pokutám, pričom 11 je súčasťou žaloby.

Mediálna odozva: