Medzirezortná Komisia pri ÚPVSR podporuje návrh EISi na špecializáciu súdov

Na poslednom zasadnutí Medzirezortnej komisie proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorej členmi sú zástupcovia väčšiny ministertiev, bol predmetom rokovania aj návrh EISi na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku. Návrh EISi na rokovaní získal všeobecnú podporu a Ministrovi spravodlivosti bude zaslaný zo strany Komisie v tomto duchu list.

  • Celý zápis z rokovania nájdete tu.
  • Náš návrh na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti PDV nájdete tu.