Komisia pre správu národnej domény akceptuje náš návrh

Komisia pre správu národnej domény .sk zriadená pri Ministerstve Financií SR schválila na svojom zasadnutí v septembri návrh EISi, ktorý sa týka riešenia doménových sporov v nových pravidlách skTLD. EISi navrhuje aby spory riešilo špeciálne ADR centrum.

Práca EISi na pravidlách začala v septembri 2010, vypracovaním 10 bodov, v ktorých sme navrhovali zmeniť súčasné pravidlá v dokumente – Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk (dostupné tu).

Následne bol vypracovaný prvý návrh pravidiel zo strany SK-NIC.

Ako reakciu sa v júni 2012 rozhodlo EISi vypracovať odbornú správu, ktorá sa stala aj podkladom rokovania Komisie pre správu národnej domény .sk – Odborná správa k návrhu pravidiel pre skTLD z júna 2012 (dostupná tu).

Komisia pre správu národnej domény .sk je poradný a konzultačný orgán Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť správy internetu a registráciu domén. Komisia je zložená zo zástupcov ministerstva, manažéra domény prvej úrovne .sk a reprezentantov internetovej komunity.

Na svojom poslednom zasadnutí zo septembra 2012 sa Komisia uzniesla na tom, že v nových pravidlách sa použije nie rozhodcovský model ale ADR model rozhodovania sporov (pozri bližšie Odbornú správu).