EISi sa pripojilo k iniciatíve za otvorené WiFi

EISi sa v predchádzajúcich dňoch pripojilo k iniciatíve za zachovanie otvorených WiFi sietí v Európskej únii, uskutočnenej v spolupráci s Electronic Frontier Foundation a ďalšími organizáciami. V liste skupina upozorňuje Súdny dvor Európskej únie na neblahé dôsledky vyžadovania uzamknutých WiFi sietí.List bol adresovaný SDEÚ pri príležitosti prejudiciálnej otázky vo veci McFadden (C-484/14). Otázky sa týkajú predovšetkým prevádzkovateľov podľa čl. 12 smernice 2000/31/EC (Smernica o elektronickom obchode) – tzv. „mere conduit“ – a zodpovednosti za obsah prenášaný ich sieťami. Podľa niektorých interpretácii by totiž súčasný rámec upravujúci duševné vlastníctvo a autorské právo dovoľoval národnú implementáciu v takej forme, ktorá umožňuje uložiť prevádzkovateľom povinnosť zaheslovať ich WiFi sieť. Navyše, tento scenár by sa netýkal len komerčných prevádzkovateľov ale takisto fyzických osôb. Koalícia organizácií v liste, na ktorom sa veľkou mierou podieľal aj náš člen Martin Husovec, vystríha pred ustanovením takéhoto precedensu. Vo svojom apele upozorňujú najmä na dôležitosť ekonomických, socialných a technických benefitov otvorených WiFI sietí a vysvetľujú prečo je potrebné, aby v týchto prípadoch prevážil záujem celej spoločnosti nad záujmami konkrétnych nositeľov práv. „Naše 21. storočie potrebuje infraštruktúru z 21. storočia. Zatváranie otvorených WiFi sietí je krokom späť, a nie skokom vpred.“, poznamenáva koalícia v liste. „Presadzovanie práv duševného vlastníctva by malo podnecovať ekonomický pokrok a nie viesť k oslabovaniu spoločnosti. Dúfame, že Súdny dvor Európskej únie vezme túto skutočnosť do úvahy pri odpovedi vo veci McFadden“, zakončuje otvorený list. Ďalšie zdroje: