EISi intervenuje v prípade Satamedia, podporuje dátovú žurnalistiku

EISi dnes podalo vyjadrenie ako intervenujúca tretia strana vo veci Satamedia pred Európskym súdom pre ľudské práva.Rozhodnutie Veľkej komory bude nesmierne dôležité pre budúcnosť dátovej žurnalistiky v Európe. Rozhodli sme sa preto ukázať súdu ako prílišne striktná aplikácia práva na súkromie môže obmedziť sociálne prospešnú slobodu prejavu.  Podanie bolo pripravené štyrmi excelentnými študentami z Tilburg Law School (Cora Arts, Diana van Wanrooij) a Stanfrod Law School (Laurel Elizabeth Mills, Eric Dunn) ako súčasť právnej kliniky pod vedením profesorov z Tilburg University (Martin Husovec, Karolina La Fors) a Stanford University (Phil Malone, Daphne Keller). V našom podaní adresujeme: (i) dopad aký toto rozhodnutie môže mať technológie ktoré pomáhajú novinárom používať dáta, prostredníctvom ktorých zdeľujú nové, užitočné informácie verejnosti, (ii) potreba vyvážiť slobodu prejavu a právo na súkromie takým spôsobom, ktorý ponechá priestor novinárom na inováciu pri využívaní týchto technológií a (iii) spôsoby ktorými môže byť existujúca judikatúra súdu vyvážená tak, aby brala do úvahy tieto dôležité záujmy. Plné znenie podanie – Satamedia Intervention ECtHR (.pdf)