European Information Society Institute sa stalo centrom pre alternatívne riešenie sporov o domény .sk

Komisia pre správu národnej domény .sk dňa 04.04.2016 schválila nové znenie Pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne a zároveň aj Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR). Súčasťou nových pravidiel je ustanovenie European Information Society Institute za centrum pre ADR.

S účinnosťou od januára 2017 tak bude EISi zastrešovať a koordinovať činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa pravidiel ADR pre doménu .sk, prostredníctvom svojej zložky – Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov.

Výber EISi za centrum pre alternatívne riešenie sporov o domény .sk je výsledkom dlhoročného úsilia a práce v oblasti doménového práva na Slovensku. Už takmer od svojho vzniku sa EISi a jej členovia venujú návrhom na zlepšenie pravidiel pre domény .sk, združujú odborníkov na doménové právo z radov špecialistov či vyvíjajú publikačnú a akademickú činnosť.

Veríme, že EISi bude garantom odborného, spravodlivého a uspokojivého riešenia sporov prostredníctvom ADR.

Ďalšie odkazy: