EISi intervenuje v prípade Magyar Jeti, podporuje slobodu prejavu on-line

V pondelok 1. augusta, European Information Society Institute (EISi) podla svoju intervenciu pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) vo veci Magyar Jeti Zrt týkajúceho sa zodpovednosti za internetové odkazy. Rozhodnutie súdu ustanoví dôležité limity pre budúcnosť slobody prejavu on-line. EISi sa preto rozhodlo vysvetliť súdu dôležitosť odkazov pre fungovanie internetu a ilustrovať ako by uvalenie obmedzení na ich použitie malo nedozerné následky pre spoločnosť.

Podanie bolo pripravené profesormi (Martin Husovec) a študentami (Bruno Bautista) Tilburg Law School a právnikmi z Law Firm TRINITI a University of Tartu (Karmen Turk a Maarja Pild), ako súčasť právnej klinky v spolupráci s Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT).

V našom podaní sa zameriavame na: a) dôležitosť odkazov pre architekrú internetu a nové médiá, na pozadí vysvetlenia toho akú majú odkazy spoločenskú hodnotu a vývoja nových médii; b) dosah ktorý toto rozhodnutie môže mať na slobodu prejavu online; c) argumenty z predchádzajúcej rozhodovacej činnosti ESĽP ktoré podporujú interpretáciu, že novinár by nemal byť zodpovedný za odkaz na obsah tretej strany ak vykonáva právo slobody prejavu tlače vo verejnom záujme. Zároveň argumentujeme, že ktorákoľvek osoba, bez ohľadu na to či je novinárom, ktorá odkazuje na obsah tretej strany, by mala byť oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tak nebolo učinené za výnimočných okolností, ako napr. že daná osoba tak konala s úmyslom propagovať daný obsah.

Odkaz na celé podanie [EN] – Magyar Jeti Zrt Intervention ECtHR (.pdf)