Manuál ako nahlasovať a (ne)platiť za hudbu pri organizovaní kultúrnych akcií

Ako vysporiadať autorské práva pri organizovaní verejného kultúrneho podujatia? Pripravili sme pre Vás krátky stiahnuteľný manuál, ktorý vysvetľuje ako sa kedy správať a zároveň poskytuje aj predpripravené tlačivá.

Manuál pripravila naša šikovná dobrovoľníčka Zuzana Pokorná.