Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Rada Európy pripravila pre Výbor ministrov návrhy dvoch dokumentov týkajúcich sa nasledujúcej tematiky:

1. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na sociálne siete,

2. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na vyhľadávače.

Tí, ktorí vytvorili tieto dokumenty, sú presvedčení, že samoregulácia je jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť dodržiavanie základných práv v rámci vyhľadávačov a sociálnych sietí. V záujme zabezpečenia možnosti mnohých zúčastnených a zainteresovaných strán zapojiť sa do procesu tvorby finálnej verzie týchto dokumentov je možné do 10. septembra posielať pripomienky a návrhy cez kontaktný formulár na tejto stránke, pričom tieto budú ďalej postúpené Sekretariátu Rady Európy.

Self Regulation of Social NetworksSelf Regulation of Search Engines