O našej práci v roku 2011

European Information Society Institute je občianske združenie, ktoré aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov a poskytovateľov služieb. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum a zvyšujeme všeobecné povedomie. V priestore informačných technológií Vás chránime najmä

  • pred zneužitím autorského práva a priemyselných práv,
  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä súkromia
  • a taktiež bránime Vaše spotrebiteľské práva. 

EISI sa v roku 2011 zapojilo do množstva občianskych iniciatív a projektov, súdnych sporov a právnych výskumov. Presnejšie sme vykonali:

V roku 2012 chceme najmä:

  • dostať plošné sledovanie občanov konečne na Ústavný súd,
  • vyspovedať poslancov o ich vzťahu k informačnej spoločnosti, a pomôcť presadiť umožnenie verejných licencií ako sú Creative Commons a GPL,
  • poskytovať právnu pomoc a zvyšovať povedomie poskytovateľov služieb na internete v otázke ich zodpovednosti za konanie ich užívateľov,
  • poskytovať právnu pomoc pri zneužití autorských alebo priemyselných práv,
  • spustiť projekt pre väčšiu spoločenskú zodpovednosť sudcov,
  • venovať väčšmi ochrane digitálneho spotrebiteľa,

Všetká táto práca stojí peniaze. Hoci ľudia v EISI pracujú vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu, musíme platiť súdne a administratívne poplatky, poštovné a iné faktické náklady. Pre rok 2012 stále potrebujeme získať 5000 eur aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám, preto poukázaním svojich 2 % z dane alebo nám priamo darujte akúkoľvek sumu (kontaktujte nás).

Každá, hoci aj drobná pomoc, nám umožní pokračovať v našej práci.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Martin Husovec