Odpoveď Generálnej prokuratúry SR

Generálna prukratúra SR odpovedala na náš podnet z dňa 4.10.2010, v ktorom sme adresovali Generálnej prukratúre SR žiadosť o podanie návrhu na Ústavný súd SR, aby tento preskúmal súladnosť § 59 a ods. 6, 7 zákona NR SR č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách s ústavou.

Bohužiaľ, po viac ako troch mesiacoch Generálna prokuratúra považuje náš podnet za vybavený bez toho aby čokoľvek urobila, alebo sa vôbec vyjadrila k meritu veci (v článku). Podľa jej názoru nie je potrebné skúmať ústavnosť predmetných ustanovení, keďže medzitým bol predložený ako návrh zákona do pripomienkového konania nový návrh zákona o elektronických komunikáciách (dostupný tu). Všetky nami namietané ustanovenia sú však identické aj v novej navrhovanej úprave.

EISI už preto pred niekoľkými dňami oslovilo 7 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby tak dosiahlo konanie na Ústavnom súde SR. V prípade ak nenájdeme podporu pre náš návrh ani v radoch poslancov, podáme civilnú žalobu na všeobecný súd. Určite sa nevzdáme. V prípade ak máte záujem nám pomôcť v našom úsilí, pošlite krátky email hociktorému poslancovi a upozornite ho na tento problém. Pomôžete tak zachrániť svoje súkromie.