Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

Občianske združenie EISI ešte v Septembri 2010 vypracovalo 10 bodov, v ktorých navrhuje zmeniť súčasné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne „.sk“. Návrh sme predložili členom Komisie, ktorá má zmenu na starosti. Môžete si ich stiahnuť tu.

  1. Zavedenie alternatívneho riešenia doménových sporov
  2. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí o doménach
  3. Ochranná lehota a zápis sporu
  4. Záložné právo a exekúcia
  5. Dedenie doménového mena
  6. Zmluvné kvázipredkupné právo pre expirované domény
  7. Registrácia domén pre dlhšie časové obdobie
  8. Zabránenie zadržiavania domén bez zaplatenia
  9. Uzatváranie zmlúv a prevod domén elektronickou formou
  10. Zrušenie územného princípu

Celý návrh si môžete stiahnuť tu.

Zápisnice Komisie pre národnej domény .sk