Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov zvereňuje Rokovací poriadok

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov ako zložka European Information Society Institute (EISi), organizácie ustanovenej podľa Pravidiel alternatívneho riešenia sporov (Pravidlá ADR) za Centrum ADR, dnes (09.05.2017) zverejnila na svojom webovom sídle adr.eisionline.org Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov.

FAQ ako aj ďalšie informácie budú postupne dopĺňané a dostupné na vyššie uvedenom webovom sídle Centra ADR.