Podľa návrhu zákona majú pokladne identifikovať aj konkrétnych zákazníkov. Je to v rozpore s EÚ právom na ochranu osobných údajov

Finančná správa SR predložila do NRSR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup.  

Novela zákona totiž predpokladá plošné zasielanie pokladničných blokov v reálnom čase do informačných systémov finančnej správy. Štát si od toho sľubuje zefektívnenie výberu daní v kontexte predchádzaniu daňových podvodov. Podľa právnej analýzy EISi, predkladaná Novela nie je v súlade s právom na ochranu osobných údajov, konkrétne so o všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). 

 „Už v minulosti sme poukazovali na niektoré zákony, ktoré podľa nášho názoru nedostatočne reflektovali záväzok štátu chrániť osobné údaje dotknutých osôb. Diskutovaná Novela zákona o eKase je problematická z hľadiska viacerých aspektov GDPR. Azda za najväčší považujeme rozsah spracúvaných osobných údajov. Domnievame sa, že nie je nevyhnutné, aby štát poznal konkrétne položky nákupu identifikovaných kupujúcich. Toto je výrazný zásah do práva na ochranu osobných údajov spotrebiteľov a existujú aj menej invazívne riešenia na účely prevencie daňových podvodov,“ uvádza Matúš Mesarčík, spolupracovník EISi v oblasti ochrany osobných údajov. 

„Veríme, že právna analýza EISi poslúži k odstráneniu zjavných chýb v legislatívnom procese. Štát naozaj nemá dôvod vedieť čo, kde a za koľko si bežný občan nakupuje každý deň. Navyše, návrh v súčasnej podobne povedie k zodpovednosti Slovenskej republiky za porušenie práva EÚ a nebude aj tak uplatniteľný v zamýšľanom rozsahu“, dodal Martin Husovec, člen správnej rady EISi.