Financing

Our organization is financed solely by:

  • Contributions from members

  • Ad hoc gifts

  • 2% of taxes

  • Income of the domain name ADR centre.

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.