Contact

EISI logotyp

European Information Society Institute, o. z.
Štítová 1
040 01 Košice, Slovakia
IČO: 42 227 950, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Account: 2200137318/8330 (Fio Banka)

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.