WP 3 – Diseminačné a komunikačné aktivity

Dôležitou aktivitou v rámci projektu je informovanosť cieľových skupín projektu, ako aj širokej verejnosti. V rámci tejto aktivity sa zameriame na disemináciu výsledkov a vzťahy s laickou ako aj odbornou verejnosťou (public relations). Predpokladaný termín realizácie tohto pracovného balíka je od 1.1.2018 do 31.12.2019. Aby bolo možné zrealizovať aktivitu na požadovanej úrovni, je potrebné rozdeliť aktivitu na čiastkové úlohy, ktoré je možné realizovať následne, resp. paralelne: 
 
 • Aktivita WP3.1: Tvorba a prevádzka webstránky projektu a profilu na sociálnej sieti.  
 • Aktivita WP3.2: Príprava a realizácia seminárov pre lekárov.   
 • Aktivita WP3.3: Príprava a realizácia workshopov pre študentov.  
 1. Webinár I.
 2. Webinár II.
 • Aktivita WP3.4: Infodeň k ochrane osobných údajov.  
 • Aktivita WP3.5: Príprava a odvysielanie rozhlasového príspevku.  
 • Aktivita WP3.6.: Príprava a vydanie infografík a publikácie.  
 • Aktivita WP3.7: Účasť na odborných konferenciách.  
 • Aktivita WP3.8: Príspevky v odborných časopisoch.  
 • Aktivita WP3.9.: Plán udržateľnosti výsledkov projektu. 
 • Aktivita WP3.10: Príprava a realizácia školení lokálnych koordinačných bodov.  

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.