Správa o činnosti 2022-2023

V období január 2022 do októbra 2023 vykonávala organizácia nasledovné činnosti.

Čítať ďalej: Správa o činnosti 2022-2023

Spotrebiteľský projekt vybielenyucet.sk

Na základe viacerých žiadostí od spotrebiteľov v posledných mesiacoch sme sa rozhodli v spolupráci s našim členom spustiť projekt na ochranu proti digitálnym podovodom. Vybielenyucet.sk informuje spotrebiteľov o ich právach na kompenzáciu od bánk v prípade ak im boli ukradnuté prostriedky. Poskytuje im linku na právnu pomoc a postup ako peniaze vymôcť ak banka nie je ochotná odcudzené peniaze vrátiť spotrebiteľom.

Čítať ďalej: Spotrebiteľský projekt vybielenyucet.sk

Podľa návrhu zákona majú pokladne identifikovať aj konkrétnych zákazníkov. Je to v rozpore s EÚ právom na ochranu osobných údajov

Finančná správa SR predložila do NRSR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup. 
 
Novela zákona totiž predpokladá plošné zasielanie pokladničných blokov v reálnom čase do informačných systémov finančnej správy. Štát si od toho sľubuje zefektívnenie výberu daní v kontexte predchádzaniu daňových podvodov. Podľa právnej analýzy EISi, predkladaná Novela nie je v súlade s právom na ochranu osobných údajov, konkrétne so o všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). 

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov zvereňuje Rokovací poriadok

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov ako zložka European Information Society Institute (EISi), organizácie ustanovenej podľa Pravidiel alternatívneho riešenia sporov (Pravidlá ADR) za Centrum ADR, dnes (09.05.2017) zverejnila na svojom webovom sídle adr.eisionline.org Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov.

FAQ ako aj ďalšie informácie budú postupne dopĺňané a dostupné na vyššie uvedenom webovom sídle Centra ADR.

EISi intervenuje v prípade Magyar Jeti, podporuje slobodu prejavu on-line

V pondelok 1. augusta, European Information Society Institute (EISi) podla svoju intervenciu pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) vo veci Magyar Jeti Zrt týkajúceho sa zodpovednosti za internetové odkazy. Rozhodnutie súdu ustanoví dôležité limity pre budúcnosť slobody prejavu on-line. EISi sa preto rozhodlo vysvetliť súdu dôležitosť odkazov pre fungovanie internetu a ilustrovať ako by uvalenie obmedzení na ich použitie malo nedozerné následky pre spoločnosť.

Čítať ďalej: EISi intervenuje v prípade Magyar Jeti, podporuje slobodu prejavu on-line

Otvorenie verejnej diskusie k Pravidlám alternatívneho riešenia sporov (ADR)

Správca slovenskej národnej domény „.sk“ spoločnosť SK-NIC, a.s. v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a mimovládnou organizáciou European Information Society Institute (EISi), dňa 06.05.2016 otvorili verejnú diskusiu k Pravidlám alternatívneho riešenia sporov (ADR), ktoré začnú k platiť po spustení nového systému a pravidiel registrácie domén .sk od januára 2017.

Odborná verejnosť môže týmto spôsobom do 23.05.2016 vyjadriť k pravidlám svoj názor, resp. napísať svoje pripomienky.

Čítať ďalej: Otvorenie verejnej diskusie k Pravidlám alternatívneho riešenia sporov (ADR)

European Information Society Institute sa stalo centrom pre alternatívne riešenie sporov o domény .sk

Komisia pre správu národnej domény .sk dňa 04.04.2016 schválila nové znenie Pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne a zároveň aj Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR). Súčasťou nových pravidiel je ustanovenie European Information Society Institute za centrum pre ADR.

Čítať ďalej: European Information Society Institute sa stalo centrom pre alternatívne riešenie sporov o domény...

Darujte nám 2% z daní!

V roku 2016 môžete podporiť 2% zo svojich daní aj European Information Society Institute. EISi je nezávislé občianske združenie, ktoré je financované výlučne prostredníctvom príspevkov svojich členov, grantov, ad hoc darov a príspevkov 2% z daní. Ceníme si pomoc v každej forme a k napĺňaniu našich cieľov nám pomôžu aj drobné prostriedky, na pokrytie bežných nákladov spojených s našim fungovaním (napr. poštovné, cestovné náklady). Preto neváhajte podporiť dobrú vec a pomôžte nám v boji za lepšie regulovanú informačnú spoločnosť, lepšiu ochranu spotrebiteľov a lepšiu prácu súdov.

Čítať ďalej: Darujte nám 2% z daní!

EISi intervenuje v prípade Satamedia, podporuje dátovú žurnalistiku

EISi dnes podalo vyjadrenie ako intervenujúca tretia strana vo veci Satamedia pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Čítať ďalej: EISi intervenuje v prípade Satamedia, podporuje dátovú žurnalistiku

EISi predstavilo projekt "Digitálna verejná správa a ľudské práva", vydalo voľne dostupnú publikáciu

V decembri EISi predstavilo svoj projekt pod názvom "Digitálna verejná správa a ľudské práva". V spolupráci s Ústavom práva informačných technológii a duševného vlastníctva,, EISi usporiadalo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.12. prednášku, na ktorej predstavilo výsledky projektu a jeho výstupy širokej verejnosti.
 

Čítať ďalej: EISi predstavilo projekt "Digitálna verejná správa a ľudské práva", vydalo voľne dostupnú publikáciu

Strana 1 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.