Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

Občianske združenie EISI ešte v Septembri 2010 vypracovalo 10 bodov, v ktorých navrhuje zmeniť súčasné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne ".sk". Návrh sme predložili členom Komisie, ktorá má zmenu na starosti. Môžete si ich stiahnuť tu.

  1. Zavedenie alternatívneho riešenia doménových sporov
  2. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí o doménach
  3. Ochranná lehota a zápis sporu
  4. Záložné právo a exekúcia
  5. Dedenie doménového mena
  6. Zmluvné kvázipredkupné právo pre expirované domény
  7. Registrácia domén pre dlhšie časové obdobie
  8. Zabránenie zadržiavania domén bez zaplatenia
  9. Uzatváranie zmlúv a prevod domén elektronickou formou
  10. Zrušenie územného princípu

Celý návrh si môžete stiahnuť tu.

Zápisnice Komisie pre národnej domény .sk

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.