Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Rada Európy pripravila pre Výbor ministrov návrhy dvoch dokumentov týkajúcich sa nasledujúcej tematiky:

1. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na sociálne siete,

2. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na vyhľadávače.

Tí, ktorí vytvorili tieto dokumenty, sú presvedčení, že samoregulácia je jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť dodržiavanie základných práv v rámci vyhľadávačov a sociálnych sietí. V záujme zabezpečenia možnosti mnohých zúčastnených a zainteresovaných strán zapojiť sa do procesu tvorby finálnej verzie týchto dokumentov je možné do 10. septembra posielať pripomienky a návrhy cez kontaktný formulár na tejto stránke, pričom tieto budú ďalej postúpené Sekretariátu Rady Európy.

 

 

Self Regulation of Social NetworksSelf Regulation of Search Engines

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.