Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

Občianske združenie EISI ešte v Septembri 2010 vypracovalo 10 bodov, v ktorých navrhuje zmeniť súčasné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne ".sk". Návrh sme predložili členom Komisie, ktorá má zmenu na starosti. Môžete si ich stiahnuť tu.

Čítať ďalej: Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

EISI podalo návrh na Generálnu prokuratúru SR

Občianske združenie European Information Society Institute podalo dňa 4.10.2010 podnet na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o podanie návrhu na Ústavný súd SR aby tento preskúmal súladnosť § 59 a ods. 6, 7 zákona NR SR č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o elektronických komunikáciách“) s

* čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1 (nedotknuteľnosťou osoby a jej súkromia), čl. 19 ods. 2,3 (ochranou pred neprávneným zasahovaním do súkromného života), čl. 22 Ústavy SR (ochranou tajomstva dopravovaných správ),

* čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2, 3, čl. 13 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej aj „Listina“)

* čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“)

 

Čítať ďalej: EISI podalo návrh na Generálnu prokuratúru SR

Strana 8 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.