Prednášky a workshopy

Workshopy 
(Vzdelávanie detí a mládeže základných a stredných škôl)


Prezentácia: 

 

1. workshop

Miesto: Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice

Dátum: 23.10.2014

Čas: 11:20-12:05, 12:35-13:20

Pozvánka: PDF 

 

2. workshop

Miesto: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice

Dátum: 13.11.2014

Čas: 12:40-14:15

Pozvánka: PDF

 
 
 

3. workshop

Miesto:  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Dátum: 13.11.2014

Čas: 10:55-11:40, 11:50-12:15

Pozvánka: PDF

 

4. workshop

Miesto:  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Dátum: 13.11.2014

Čas: 12:15-12:35, 12:45-13:30

Pozvánka: PDF

 

5. workshop

Miesto: Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice

Dátum: 14.11.2014

Čas: 9:00-10:30 

Pozvánka: PDF

 

6. workshop

Miesto: Súkromná gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice

Dátum: 14.11.2014

Čas: 11:00-12:30 

Pozvánka: PDF

 

Workshopy
(Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl)


Prezentácia: 

 

1. workshop

Miesto: Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice

Dátum: 23.10.2014

Čas: 13:30-15:00

Pozvánka: PDF

 

2. workshop

Miesto: Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Dátum: 13.11.2014

Čas: 14:45 - 15:45 

Pozvánka: PDF

 

Prednášky
(Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti a študentov vysokých škôl)


Prezentácia: 

 

1. prednáška

Miesto: Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1, 081 85 Prešov

Dátum: 13.11.2014

Čas: 9:00-10:30

Pozvánka: PDF

 

2. prednáška

Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Jesenná 5, 040 01 Košice

Dátum: 18.11.2014

Čas: 13:30 - 15:00

Pozvánka: PDF

3. prednáška

Miesto: Camko Klub, ŠDaJ UPJŠ, Medická 4 (seminár Bez(a)Dis)

Dátum: 04.12.2014

Čas: 18:00

Pozvánka: PDF

 

4. prednáška

Miesto: Miestnosť M5 (RB0A5), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice

Dátum: 05.12.2014

Čas: 10:00-11:30

Pozvánka: PDF

 

5. prednáška

Miesto: Šturko, Medická 6, Košice, live 

Dátum: 10.12.2014

Čas: 19:00-21:00

Pozvánka: PDF

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.