WP 2 – Tvorba koncepcie priateľského dátového prostredia

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

 

Tento pracovný balík nadväzuje na WP1 a jeho cieľom je návrh opatrení v oblasti spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ohľadom na ústavné a európske ľudsko-právne štandardy ochrany pri súčasnom zachovaní efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predpokladaný termín realizácie tohto pracovného balíka je od 1.9.2018 do 31.10.2019. Aby bolo možné zrealizovať pracovný balík na požadovanej úrovni, je potrebné ho rozdeliť na čiastkové aktivity, ktoré je možné realizovať následne, resp. paralelne: 
 
 • Aktivita WP2.1: Tvorba vzorových ustanovení interných kódexov správania pre zabezpečenie súkromia, ochrany súkromia a dôstojnosti.  
 1. Etický kódex
 • Aktivita WP2.2: Tvorba postupov a odporúčaní pre zverejňovanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov.  
 1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám
 • Aktivita WP2.3: Tvorba postupov a odporúčaní pre identifikáciu a riešenie bezpečnostných incidentov.   
 1. Identifikácia a riešenie bezpečnostných incidentov

 • Aktivita WP2.4: Tvorba prípadových štúdií.  
 • Aktivita WP2.5: Tvorba návrhov architektúr cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva.
 1. Návrh architektúr cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva

 • Aktivita WP2.6: Návrh legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov. 
 1. Legislatívne návrhy v oblasti spracúvania osobných údajov v zdravotníctve

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.