WP 3 – Diseminačné a komunikačné aktivity

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu
 
 
Dôležitou aktivitou v rámci projektu je informovanosť cieľových skupín projektu, ako aj širokej verejnosti. V rámci tejto aktivity sa zameriame na disemináciu výsledkov a vzťahy s laickou ako aj odbornou verejnosťou (public relations). Aby bolo možné zrealizovať aktivitu na požadovanej úrovni, je potrebné rozdeliť aktivitu na čiastkové úlohy, ktoré je možné realizovať následne, resp. paralelne: 
 
 • Aktivita WP3.1: Tvorba a prevádzka webstránky projektu a profilu na sociálnej sieti.  
 1. Web projektu

 2. FB profil

 • Aktivita WP3.2: Príprava a realizácia seminárov pre lekárov.   
 1. Časť I. -  Úvod do ochrany osobných údajov

 2. Časť II. - Zdravotná dokumentácia

 3. Časť III. - Úvod do informačnej bezpečnosti

 • Aktivita WP3.3: Príprava a realizácia workshopov pre študentov.  
 1. Webinár pre študentov I. (prezentácia)
 2. Webinár pre študentov II. (prezentácia)
 3. Webinár pre študentov III. (prezentácia)
 • Aktivita WP3.4: Infodeň k ochrane osobných údajov
 1. InfoDeň (prezentácia)

 • Aktivita WP3.5: Príprava a odvysielanie rozhlasového príspevku.  
 1. Rozhlasový príspevok v RTVS

 • Aktivita WP3.6.: Príprava a vydanie infografík a publikácie.  
 1. Publikácia - Zodpovednosť za a pri spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 2. 8 infografík 

 • Aktivita WP3.7: Účasť na odborných konferenciách.  
 1. Konferencia CER 2021 - Privacy and personal data protection issues as regards the use of cookies on the example of healthcare providers in Slovakia (článok, prezentácia)

 2. Konferencia "Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch" - Zodpovedná osoba a jej postavenie pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (článok, prezentácia)
 • Aktivita WP3.8: Príspevky v odborných časopisoch.  
 • Aktivita WP3.9.: Plán udržateľnosti výsledkov projektu. 
 1. Plán udržateľnosti projektu

 • Aktivita WP3.10: Príprava a realizácia školení lokálnych koordinačných bodov.  
 1. Časť II. - GDPR v praxi
 

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.