SS-ZĽPaS-prieskum

 

V rámci projektu sme vykonali prieskum medzi žiakmi základných a stredných škôl. Spolu nám odpovedalo 260 respodentov.

 

 

Vlastný prieskum

 

 

 
Získavanie informácií o iných ľudoch (napr. pozeranie si fotografií osoby,
ktorú poznáte iba podľa mena alebo ste ju práve spoznali; zistiť, či
je daná osoba vo vzťahu, koľko má rokov )
153
56 %
Informovanie o aktualitách zo svojho života (zdieľanie fotiek,momentiek,
polohy, ...)
90
33 %
Na zverejnenie urážlivých komentárov a statusov
12
4 %
Ako prostriedok pomsty alebo poškodenia niekomu
11
4 %
Nadväzovanie kontaktov, známosti, priateľov
163
60 %
Iné
50
18 %

 

 

 

 

 

 
 
 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.