Odborné stanovisko EISi k porušovaniu sieťovej neutrality (Antik v. UPC)

EISi si týmto dovoľuje predložiť verejnosti svoje odborné stanovisko k problematike sieťovej neutrality v kontexte obchodnej praktiky UPC vo vzťahu k spoločnosti Antik. Našim cieľom je upozorniť aj ďalších poskytovateľov pripojenia na možné dôsledky porušovania princípu sieťovej neutrality. Veríme, že ďalšie spoločnosti nebudú nasledovať príklad UPC, a že aj samotné UPC napokon upustí od svojho konania.

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.