Vzorové podanie na Ústavný súd SR vo veci plošného sledovania občanov

Členovia EISi pripravili pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vzorové podanie na Ústavný súd SR vo veci protiústavného plošného sledovania občanov podľa zákona o elektronických komunikáciách. Ohľadom podania sme oslovili už niekoľko poslancov naprieč celým politickým spektrom.

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.