Stiahnite si našu doménovú čítanku

Naša doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o náš krátky komentár a zoznam relevantnej odbornej literatúry. Zároveň však nie je výberom toho najlepšieho, ale skôr snímkou domácej aplikácie doménového práva.

Jej editorom je náš člen Martin Husovec.

Doménová čítanka je dostupná na voľné stiahnutie vo formáte .pdf nižšie. Zároveň bola vydaná vďaka podpore SK-NIC, a.s. aj knižne v náklade 200ks v praktickom A5 formáte (HUSOVEC, M (ed.). Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. European Information Society Institute (EISi), 2013, ISBN: 978-80-971307-0-1). Záujemcovia o knižné vydanie nám si ju môžu zakúpiť v jednom z nižšie uvedených odkazov:

HUSOVEC, M. Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. EISi, 2012.

 

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.