Medzirezortná Komisia pri ÚPVSR podporuje návrh EISi na špecializáciu súdov

Na poslednom zasadnutí Medzirezortnej komisie proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorej členmi sú zástupcovia väčšiny ministertiev, bol predmetom rokovania aj návrh EISi na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku. Návrh EISi na rokovaní získal všeobecnú podporu a Ministrovi spravodlivosti bude zaslaný zo strany Komisie v tomto duchu list.

  • Celý zápis z rokovania nájdete tu.
  • Náš návrh na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti PDV nájdete tu.

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.