Podali sme amicus curiae pred Ústavným súdom ČR

EISi dnes podalo pred Ústavným súdom ČR amicus curiae vo veci OSA v. Hotel Ambassador, ktorý sa týka priamej aplikovateľnosti Bernského dohovoru v českom autorskom práve, ako aj otázky hraníc eurokonformného výkladu pôvodného § 23 AutZČR.

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.