Naše podanie na Generálnu Prokuratúru si môžete stiahnuť tu.

 

Image

Image0001

Image0002

Image0003 

Potvrdenie zo strany Generálnej prokuratúry.

 

t="Potvrdenie_prajatia_podnetu_na_GP_SR" height="848" src="/images/stories/Potvrdenie_prajatia_podnetu_na_GP_SR.jpg" st

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.