FRSR na začiatku roka 2012 neoprávnene udelilo 11 pokút v celkovej výške 4.978,90 eur za to, že spoločnosť EURA Slovakia, s.r.o. podala súhrnný výkaz na účely DPH papierovo a nie elektronicky. EURA Slovakia pritom objektívne nemohla podať výkaz elektronicky pretože, aplikácie štátu "eDane" a "eTax" boli v danom čase zhotovené tak, aby ich bolo možné používať výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. Technické riešenie totiž využívalo také uzatvorené prvky, ktoré žiadna iná spoločnosť nemohla využívať. Podnikatelia, ktorí si teda zakúpili operačné systémy a používali prehliadače od iných firiem, nemohli predmetnú aplikáciu používať, a teda ani si splniť svoju zákonnú (elektronickú) povinnosť.

 

V máji 2012 pripravil správnu žalobu proti 11 pokutám tím špecializovaných právnikov EISi a FSFE Legal pod vedením Martina Huscovca. Žaloba mala nateraz čiastočný úspech. Krajský súd v Banskej Bystrici podľa včera doručeného rozsudku akceptoval časť podpornej argumentácie EISi, a síce, že za jedno a to isté údajné protiprávne konanie nemožno uložiť jedenásť pokút ale len jednu pokutu. Súd sa však odmietol zaoberať samotnou protiprávnosťou pokuty nesprávne tvrdiac, že tá nebola namietaná už pred Finančným riaditeľstvom SR, a preto o nej nemôže rozhodnúť.

 

"S rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici nemôžeme súhlasiť. Súd sa mal jednoznačne vysporiadať aj s ťažiskovými argumentmi o nezákonnosti pokuty. Neexistuje procesný dôvod, prečo by tak súd v tomto konaní nemohol urobiť. Treba sa odvolať." uviedol Martin Husovec, právnik EISi. Z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že súd chcel aby sa vec vrátila opäť pred daňovú správu, kde by bola uložená jedna pokuta, voči ktorej by sa podnikateľ mal znovu brániť pred súdom v novom konaní. Až tak by súd preskúmaval zákonnosť pokút.

 

Najvyšší súd SR sa tak dúfajme už čoskoro bude zaoberať zásadnou spoločenskou otázkou. Môže štát stanoviť elektronickú zákonnú povinnosť a potom technickým riešením obmedziť jej prístupnosť pre zákazníkov jednej firmy? EISi hovorí jasné nie tejto praxi. "Štát musí garantovať interoperabilitu ak od občanov požaduje aby plnili svoje povinnosti výlučne elektronicky." uzatvára Martin Husovec.

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.