Projekt Ochrana súkromia

Projekt ochrana súkromia podporuje ochranu intímnej a privátnej sféry života človeka s dôrazom na kontext informačnej spoločnosti. Do tejto sféry patrí celá dôležitá osobná autonómia jednotlivca, jeho právo robiť rozhodnutia vo veciach svojho vlastného života bez zásahu štátu, rozvíjať slobodne svoju osobnosť či nadväzovať spoločenské vzťahy a komunikovať s inými. Súkromie chráni fyzickú a psychickú integritu človeka, jeho osobné údaje, reputáciu a prepožičiava mu právo na informačné sebaurčenie. V tomto kontexte bojujeme najmä proti systematickým porušeniam ako napríklad používanie kamerových systémov či tzv. data retention – plošnému blanketnému sledovaniu občanov štátom (napr. uchovávaním informácií o každom telefonickom hovore, textovej správe, či emaily, ktorý je odoslaný, vrátane informácií o tom kto, kedy, s kým telefonoval, kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal email, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších). V rámci našich možností sa venujeme aj individuálnym prípadom zneužitia a zásahov do práva na súkromie jednotlivca.

Zavedenie povinnosti uchovávať údaje podľa vyššie uvedených ustanovení predstavuje citeľný zásah do súkromného života. Uchovávajú sa informácie o každom telefonickom hovore, textovej správe, či emaily, ktorý je odoslaný, vrátane informácií o tom kto, kedy, s kým telefonoval, kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal email, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších.