Projekty

Ochrana súkromia

Projekt ochrany súkromia sa zameriava na posúdenie nesúladnosti uchovávania lokalizačných a prevádzkových dát so základnými právami a slobodami. Informácie o každom telefonickom hovore sa uchovávajú. To isté platí o textovej správe, či emaily, ktorý je odoslaný, vrátane informácií o tom kto, kedy, s kým telefonoval, kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal email, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších. V praxi sú často zneužívané proti občanom. Ozvite sa nám, ak ste boli terčom ich zneužitia. Pomôžeme Vám.


Zodpovednosť na Internete

Poskytovatelia služieb na internete sú častokrát vyzývaní k odstraňovaniu nežiaduceho obsahu či zneprístupňovaniu služieb pod vyhrážkou ich vlastnej zodpovednosti za konanie užívateľov. Ich sebavedomosť v otázke zodpovednosti je pritom základným predpokladom výkonu práv a slobôd nás všetkých. Dotknutým poskytovateľom preto zabezpečujeme komplexnú právnu pomoc ak sú vyzývané k odstraňovaniu obsahu svojich užívateľov, zneprístupňovaniu služieb či blokovaniu užívateľských kônt.


Súdy a občianska spoločnosť

Spolupracujeme so súdmi a pomáhame im v spravodlivom výkone súdnej moci. V spoločensky významných sporoch sa obraciame sa na súdy ako jeho priateľ a prezentujeme mu náš právny názor nezaujatého pozorovateľa (amicus curiae). V prípadoch zásahu do základných práv a slobôd, či občianskych práv, žalujeme za spotrebiteľov a občanov (strategická litigácia). Ak sa na nás obrátia občania s vlastným sporom, odborne im pomáhame ak vidíme, že ide o zneužitie práv duševného vlastníctva, či inak spoločensky významnú kauzu (občianska poradňa). Ak teda potrebujete pomôcť či už pred súdom alebo mimo neho, ozvite sa nám.


Ochrana spotrebiteľa

Od roku 2011 pomáhame občanom v spotrebiteľských veciach, najmä tých ktoré majú súvislosť s informačnými technológiami, duševným vlastníctvom alebo základnými právami a slobodami. Špecializujeme sa predovšetkým na spotrebiteľské delikty (nekalé obchodné praktiky) ale často sa zaoberáme aj neprijaťelnosťou zmluvných podmienok alebo obsahom všeobecných obchodných podmienok. Nápomocný sme alebo priamou účasťou v spore (kolektívne žaloby, intervencia v spore na strane spotrebiteľa) alebo nepriamou účasťou (poskytovanie odborných rád, podávanie amicus curiae). Obráťte sa na nás.


Občianska poradňa

Ľudia sa na nás často obracajú s rôznymi právnymi otázkami týkajúcimi sa najmä ochrany ich súkromia, autorských práv, či spotrebiteľských problémov. Na tomto mieste sa snažíme zbierať typizované odpovede na Vaše najčastejšie kladené otázky. Nové otázky nám môžete položiť tu.


KOKSO

kokso

Kolektívna správa autorských práv združeniami ako SOZA alebo SLOVGRAM by mala byť jedným z pilierov celkového systému autorského práva. Spoločnosť totiž potrebuje aby sa tieto práva nevykonávali len na individuálnej báze. Tento pilier je dnes však chorý. Trpí na používanie mnohých nekalých praktík voči spoločnosti a na vlastnú netransparentnosť a nedostatok dohľadu. Projekt KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi – má za účel zbierať od ľudí praktické skúsenosti s dnešným (ne)fungovaním kolektívnej správy a na jej základe predstaviť reformu tohto inštitútu tak aby sa mohla uplatniť v novom autorskom zákone v roku 2014.