Spotrebiteľský projekt vybielenyucet.sk

Na základe viacerých žiadostí od spotrebiteľov v posledných mesiacoch sme sa rozhodli v spolupráci s našim členom spustiť projekt na ochranu proti digitálnym podovodom. Vybielenyucet.sk informuje spotrebiteľov o ich právach na kompenzáciu od bánk v prípade ak im boli ukradnuté prostriedky. Poskytuje im linku na právnu pomoc a postup ako peniaze vymôcť ak banka nie je ochotná odcudzené peniaze vrátiť spotrebiteľom.

Ak ste sa stali obeťou útoku, ukradnuté peniaze nemusia byť ihneď stratené. Táto stránka Vám pomôže od leta 2023 zistiť, či ich môžete získať späť. Stránka presne opisuje kedy máte nárok na vrátanie peňazí, ktoré vám niekto ukradol z bankového účtu. Zároveň cez formulár môžete nahlásiť Vaše prípady vybieleného konta.

Náš člen, akademik a advokát, Doc. Martin Husovec, zhrnul základnú zásadu kompenzácie spotrebiteľov nasledovne:  

Ak ste podvodníkovi peniaze nesposlali Vy, ale ukradol ich cez Vaše prístupové údaje, máte nádej na vrátanie peňazí od banky. Všetko závisí od toho či ste sa správali hrubo nedbanlivo.