Financovanie

EISi je výhradne sponzorované z výskumných grantov, poplatkov za alternatívne riešenie doménových sporov a vlastných príspevkov členov (finančným alebo nefinančným). Nikdy nepracovalo s financovaním tretích strán, ktoré by bolo závislé od úverov alebo iných návratných grantov. Všetky prostriedky vždy boli bez určenia účelu a návratnosti. Za posledné roky je hlavným zdrojom financovania najmä projektové financovanie. Medzi väčšie projekty patril najmä projekt: Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve (166 365,71 €). V novembri 2023 EISi získalo grant na účely litigácie vo výške 40 tisíc eur. EISi neplánuje používať návratné finančné prostriedky. Momentálne EISi nemá žiadne takéto záväzky. Z tohto dôvodu EISi ani nemá problém s prípadným konfliktom
záujmov alebo otázkou zásahu zo strany tretích strán.

Naše údaje:

European Information Society Institute, o. z.
Štítová 1, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 42 227 950, eisi@eisionline.org

Číslo účtu:
Fio Banka, a.s.
V tvare IBAN –  SK32 8330 0000 0022 0013 7318 ; SWIFT kód – FIOZSKBA
Starý tvar- 2200137318/8330