EISi malo svoje zastúpenie na Internet Governance Forum 2013

Náš člen, Martin Husovec, sa minulý mesiac zúčastnil Internet Governance Forum (IGF) 2013 v Bali. IGF je medzinárodné fórum organizované pod záštitou Organzácie Spojených Národov (OSN) pre riešenie otázok súvisiacich so správou internetu. Na každoročných stretnutiach diskutujú zástupcovia štátov, neziskových organizácií, akadémie a firiem široké množstvo tém, ktoré momentálne hýbu internetovým priestorom.

Otázky súvisiace so správou internetu, akési „internetové veci verejné“, sú chápané veľmi široko, od ľudských práv až po správu doménových mien. Tento rok bol poznačený odhaleniami Edwarda Snowdena, ktorého „odkaz“ bol všadeprítomný pri diskusii všetkých tém týkajúcich sa súkromia, kryptografie, či občianskeho aktivizmu.

Na IGF tento rok zavítalo približne 1.500 ľudí, ktorí v paralelných diskusiách diskutovali v desiatkach rôznych workshopov. Osadenstvo workshopov bolo pritom vždy nabité známejšími osobami z technického, neziskového, alebo biznis sveta. Často-krát nechýbali aj ľudia z rôznych štátnych orgánov alebo priamo z vlády rôznych štátov sveta. Len taký Afganistan mal na IGF zastúpenie 7 ľudí z vládnej administratívy. SR alebo ČR podľa mojich informácií nemalo ani jedného vládneho zástupcu. Európsky Parlament ako aj Európska Komisia mali svoju oficiálnu delegáciu.

Diskusie v rámci workshopov sa neniesli vo formálnom duchu. Stretnúť sa bolo možné s ostrou, ale vecnou výmenou medzi neziskovými organizáciami a biznisom, neziskovými orgnizáciami a vládnymi administratívami, či prípadne aj medzi vládnymi administráciami navzájom. Svedectvom toho, že často išlo o kontroverzné a zaujímavé diskusie, svedčí aj diskusia čínskeho a amerického (USA) predstaviteľa, kde čínsky predstaviteľ počas debaty o súkromí na internete začal poúčať amerického predstaviteľa o ochrane ľudských práv. Prevažná väčšina diskusie, ktoré sa venovali otázkam autorského práva a ochrany súkromia, Big Data alebo inovácií bola skôr všeobecnejšieho charakteru, čomu sa bohužiaľ v multidisciplinárnom a medzinárodnom prostredí nemožno vyhnúť. Svetlou výnimkou v tomto smere boli workshopy o sieťovej neutralite, tvorbe lokálneho obsahu, ako aj diskusia o aktuálnom rozhodnutí Delfi v. Estónsko.

Výstupom diskusií sú niekedy rôzne stanoviská, ktoré nemajú záväzný, ale skôr deklaratórny charakter. Popri workshopoch bežali v hlavnej sále paralelne aj diskusie skôr politického charakteru, ktoré sa zameriavali buď na politickú budúcnosť IGF, alebo na otázky správy internetu s dôrazom na ich politický charakter. Účastníkmi týchto diskusií boli prevažne politické reprezentácie štátov, WIPO, OSN, EU a pod.

Hoci nemožno povedať, že IGF by bolo fórom, ktoré dokáže do vlastných rúk vziať správu internetu, môže výrazne pomôcť pri artikulovaní jej problémov. Ak sa táto správa dobre skombinuje s následnou spoluprácou v konkrétnych inštitúciách (napr. ICANN), môže to byť veľmi úspešný model správy „internetových veci verejných“. IGF je v každom prípade unikátne tým, že nezvyčajne prináša k jednému stolu za rovnakých podmienok a rovnakých práv tretí sektor, štáty a biznis. Dobrá regulácia spoločnosti sa často-krát nachádza práve niekde v strede medzi týmito troma uhlami pohľadu.

Pracovnú cestu EISi na IGF 2013 finančne podporil Google.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *