KOKSO

Kolektívna správa autorských práv združeniami ako SOZA alebo SLOVGRAM by mala byť jedným z pilierov celkového systému autorského práva. Spoločnosť totiž potrebuje aby sa tieto práva nevykonávali len na individuálnej báze. Tento pilier je dnes však chorý. Trpí na používanie mnohých nekalých praktík voči spoločnosti a na vlastnú netransparentnosť a nedostatok dohľadu. Projekt KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi – má za účel zbierať od ľudí praktické skúsenosti s dnešným (ne)fungovaním kolektívnej správy a na jej základe predstaviť reformu tohto inštitútu tak aby sa mohla uplatniť v novom autorskom zákone v roku 2014.

Projekt KOKSO spustilo EISi už pred vyše dvoma rokmi. Mal predstavovať reakciu na vtedy medializované nevhodné praktiky niektorých organizácií kolektívnej správe v prípade Heľpa a Pohorelá. Projekt slúži ako nenahraditeľný zdroj poznatkov priamo od verejnosti, čo ju trápi vo vzťahu ku kolektívnej správe, čo sa jej nepáči a s čím nesúhlasí. Po dvoch rokoch zberu skúseností verejnosti, ale aj získavaní informácii z ďalších zdrojov či diskusiách s odborníkmi, EISi pretavilo tieto informácie do odbornej správy. Na základe Vašich podnetov bola v roku 2014 vypracovaná Správa o fungovaní organizácií kolektívnej správy na Slovensku: 12 návrhov na reformu, ktorá hodnotí súčasnú situáciu na poli kolektívnej správy. Správa je určená širokej verejnosti, nositeľom práv, odborníkom, zákonodarcom a v neposlednej rade i samotným organizáciám kolektívnej správy

Projekt pokračuje naďalej i po vypracovaní správy. Získané poznatky boli využité pri formulovaní požiadaviek na nový autorský zákon, ktorý vstúpi v účinnosť v roku 2016. Bude dôležité nie len nastaviť vhodný regulačný rámec. I naďalej budeme zbierať a analyzovať Vaše skúsenosti s kolektívnou správou a jej fungovaní podľa novej právnej úpravy. Budeme vďační, ak sa s nami podelíte o aj o Vašu skúsenosť.

Reformovaná OKS musí byť transparentnejšia, efektívnejšia a zodpovednejšia.

Na stiahnutie:

Aj vy môžete pomôcť:

– napíšte nám o Vašej skúsenosti s činnosťou SOZASLOVGRAMLITAOZISSAPA alebo AGICOA,

– podporte nás akoukoľvek finančnou čiastkou,

– pridajte sa k nám ako dobrovoľník.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *