EISi vstupuje do konania Antik v. UPC

EISi podalo dnes návrh na vstup do súdneho konania vo veci Antik v. UPC, v pozícií vedľajšieho účastníka. Keďže v tomto spore ide o spoločensky dôležitú otázku sieťovej neutrality, ktorá výrazne môže ovplyvniť podobu informačnej spoločnosti a miesta spotrebiteľov v nej, EISi sa rozhodlo vstúpiť do konania na strane žalobcu.

Súdne konanie je dôsledkom praktiky, ktorou v marci 2013 UPC začalo technicky blokovať svojím zákazníkom prístup na službu televízie cez internetový protokol (IPTV) od konkurečnej spoločnosti Antik. Zákazník UPC, ktorý tak využíval jeho dátovo neobmedzený internet, nemohol používať toto svoje pripojenie na využívanie inej služby poskytovanej jeho konkurentom. UPC medzičasom upustilo od blokovania služieb Antiku ako dôsledok predbežného opatrenia vydaného Okresným súdom Bratislava I.

EISi už skôr označilo toto konanie za postup, ktorý narúša slobodnú súťaž a poškodzuje spotrebiteľa. Cieľom EISi preto aj v tomto konaní bude poukázať na to, že konanie žalovaného zásadne poškodzuje slovenských spotrebiteľov, ktorí boli jednak uvedený do omylu, ale aj obmedzení v ich slobodnej voľbe ďalších služieb, ktoré nesúvisia so službami, ktoré žalovaný na základe zmluvy poskytuje svojim zákazníkom. Zároveň žiadame Okresný súd Bratislava I. aby v prejednávanom spore predložil jednu výkladovú otázku na Súdny dvor Európskej únie.

Sieťová neutralita je technologickým princípom, podľa ktorého sa poskytovateľ pripojenia na internet má staviať rovnako k všetkej komunikácií, ktorá „tečie“ cez jeho infraštruktúru. Na tomto princípe je vybudovaný dnešný prístup k internetu, ktorý spotrebiteľovi umožňuje pristúpiť na akúkoľvek stránku alebo službu zapojenú v sieti. Poskytovateľ online služby (napr. YouTube) preto nemusí zabezpečovať, že jeho služba bude zaradená do „ponuky“ poskytovateľa pripojenia, pretože každá služba, resp. webstránka v sieti je automaticky dostupná cez všetkých poskytovateľov pripojenia všade na svete.