Týždeň PDV

EISi, neuniverzitné centrum pre výskum práva duševného vlastníctva a informačných technológií, bude na jeseň 2012 spoločne s portálom Najprávo.sk organizovať špecializovaný týždeň plný tematiky práva duševného vlastníctva a informačných technológií.

Máme pripravených mnoho zaujímavých článkov a rozhovorov s pedagógmi, sudcami, či praktizujúcimi právnikmi, o ktoré sa chceme podeliť. Naším cieľom je bližšie priblížiť túto špecifickú oblasť  občanom, podnikateľom, ale aj odborníkom a študentom. Chceme ukázať, že sa jedná o krásnu a kreatívnu oblasť práva s veľmi praktickými dôsledkami pre náš denno-denný život a podnikanie. Našim mottom je „zaujať a naučiť“.

Náš informačný leták (.pdf). V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na eisi (at) eisionline (dot) org.