Rozšírenie používania biometrických údajov vyvoláva v Aliancii obavy.

Londýn, 31.marca 2011 – Medzinárodná aliancia organizácií (medzi nimi aj EISI) a občanov z 27 krajín podala petíciu, vyzývajúcu Radu Európy k začatiu dôkladného preskúmania zbierania a uchovávania biometrických údajov jednotlivými členskými štátmi.

Vlády európskych štátov sa čím ďalej tým viac dožadujú uchovávania biometrických údajov občanov, ako sú napríklad odtlačky prstov a digitálne snímky tváre. To zahŕňa aj uchovávanie týchto údajov na bezkontaktných RFID čipoch v cestovných pasoch a občianskych preukazoch. Vlády niektorých krajín, ako napríklad Francúzska, Holandska a Litvy, dokonca zavádzajú aj uchovávanie biometrických údajov v databázach.

Aliancia tvorená 80-timi signatármi požiadala Generálneho tajomníka Európskej Rady Jaglanda, aby urýchlene požiadal zainteresované štáty o vysvetlenie, či je podľa článku 52 ECHR ich vnútroštátne právo, týkajúce sa tejto problematiky, v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR) a s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva.

V petícii, adresovanej Štrasburgu, aliancia uvádza: „Je nevyhnutné získať prehľad o súčasných vnútroštátnych úpravách, ktoré upravujú túto citlivú a dôležitú problematiku. Musí byť uskutočnený hĺbkový prieskum s cieľom zistiť, či sú skutočne dodržiavané záruky ľudských práv a nevyhnutné podmienky (proporcionalita, subsidiarita a bezpečnostné záruky), stanovené v Dohovore.“

Tieto práva zahŕňajú právo na ľudské zaobchádzanie (článok 3 ECHR), bezpečnosť (článok 5), právo na spravodlivé súdne konanie (zákaz sebaobvinenia a prezumpcia neviny) (článok 6), právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života (článok 8), účinné štátne prostriedky nápravy (článok 13), zákaz diskriminácie (článok 14) a právo opustiť svoju krajinu (článok 2, Protokol 4).

„Článok 52 jasne označuje Generálneho tajomníka Rady Európy ako ochrancu základných práv, ohrozených takouto praxou. Radi by sme preto zdôraznili, že vnútroštátna legislatíva v oblasti biometrickej registrácie (často v spojení s inými zákonmi) by nemala „viesť k ničeniu demokracie tým, že ju obhajuje “ varuje aliancia.

V demokratickej spoločnosti je zbieranie biometrických údajov celej populácie neprimeraným a nepotrebným zásahom do práva na súkromie a ďalších práv chránených Dohovorom, ako je napríklad prezumpcia neviny. Práve kvôli týmto obavám vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska nedávno upustila od politiky zbierania odtlačkov prstov občanov. Avšak väčšina krajín naďalej odoberá odtlačky prstov skupinám ľudí, ktorí nespáchali žiaden trestný čin, a tým zvyšuje možnosť krádeže identity“ tvrdí Simon Davies z organizácie Privacy International, ktorá koordinovala online iniciatívu za petíciu.

Medzi signatármi sa nachádzajú aj obhajcovia digitálnych, občianskych a ľudských práv, médiá, právnické a zdravotnícke organizácie, členovia akademickej obce, ako aj politici a občania, ktorí nevlastnia cestovné pasy kvôli nesúhlasu s uchovávaním biometrických údajov.

Signatári petície:

Europe

ELDH, European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights,

with lawyers from 16 countries

www.eldh.eu

EDRi, European Digital Rights,

with 28 privacy and civil rights organisations from 18 countries

www.edri.org

Australia

Australian Privacy Foundation

www.privacy.org.au

Austria

Quintessenz

www.quintessenz.at

Bangladesh

VOICE, for interactive Choice & Empowerment

www.voicebd.org

Belgium

Datapanik

www.datapanik.org

Liga voor Mensenrechten/Human Rights League

www.mensenrechten.be

Czech Republic

League of Human Rights

www.llp.cz

Iuridicum Remedium

www.slidilove.cz/en/english/home-eng

Estonia

Techknowledge

http://ee.linkedin.com/in/ottodv

France

La Quadrature du Net

www.laquadrature.net

Germany

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung/Working Group on Data Retention

http://vorratsdatenspeicherung.de

FoeBuD

www.foebud.org

Freiheit statt Angst

www.aktion-freiheitstattangst.org

Hungary

INDOK, Human Rights Information and Documentation Centre

www.indok.hu

India

Privacy India

http://privacyindia.org

Society in action Group

sag.delhi@gmail.com

Italy

Movimento ScambioEtico

http://scambioetico.org

Lithuania

Human Rights Monitoring Institute

www.hrmi.lt/en

Nepal

Privacy Nepal

www.privacy.org.np

The Netherlands

Bits of Freedom

www.bof.nl

D66/ALDE party, local council Oldenzaal

http://www.d66oldenzaal.nl/?page_id=2088


DeVrijePsych, network of psychiatrists and psychotherapists for professional autonomy and medical privacy
www.devrijepsych.nl/

Humanistisch Verbond/Humanistic Association

www.humanistischverbond.nl/

Het Nieuwe Rijk,

representing more than 10.000 signatories against storage of fingerprints

www.hetnieuwerijk.nl

ICTRecht, legal advisors

Jonge democraten/Young democrats

http://www.jongedemocraten.nl

KDVP, de Koepel van DBC-vrije Praktijken
for Privacy in Mental Healthcare

www.dbcvrij.nl

Stichting Meldpunt Misbruik Identificatieplicht

www.id-nee.nl

Ouders Online/Parents Online
www.oudersonline.nl

Personal Productions

Piratenpartij Nederland/Pirate Party

www.piratenpartij.nl

Platform Bescherming Burgerrechten

www.platformburgerrechten.nl

Privacy First
www.privacyfirst.nl

PrivacyBarometer

www.privacybarometer.nl

PrivacyNieuws

www.privacynieuws.nl

SP/Socialist Party, local council Zaanstad

http://www.zaanstreek.sp.nl/actie/meldpunt_vingerafdrukken.shtml

Talu, journalism & copy

www.talu.nl

Vereniging Vrijbit

www.vrijbit.nl

Vrijschrift Foundation

www.vrijschrift.org

Norway

EFN, Electronic Frontier Norway

www.efn.no

Fribit

www.fribit.no

Pakistan

Bytes for All

www.bytesforall.net

Pakistan ICT Policy Monitors Network

http://pakistanictpolicy.bytesforall.net

Digital Rights Institute

Philippines

Foundation for Media Alternatives

http://www.apc.org/en/members/foundation-media-alternatives-fma

Poland

Panoptykon Foundation

www.panoptykon.org

Portugal

ACED, Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento

http://iscte.pt/~apad/ACED/

Romania

Asociatia pentru Tehnologie si Internet

www.apti.ro

Slovak Republic

EISI, European Information Society Institute

www.eisionline.org

Spain

Access Info Europe

www.access-info.org

EsCULcA, Observatório para a defensa dos direitos e liberdades

www.esculca.net

Sweden

Ung pirat, largest political youth organisation of Sweden

Switzerland

Big Brother Awards Switzerland

http://www.bigbrotherawards.ch

grundrechte.ch/droitsfondamentaux.ch

www.grundrechte.ch/www.droitsfondamentaux.ch

Swiss Privacy Foundation

http://www.privacyfoundation.ch

Referendum BWIS

http://www.referendum-bwis.ch/homepage.shtml

Ukraine

Ukrainian Helsinki Human Rights Union

www.helsinki.org.ua/en

The United Kingdom

ARCH, Action on Rights for Children

www.archrights.org.uk

GreenNet, the ethical ISP

www.gn.apc.org

NO2ID, stop the database state

www.no2id.net

NO2ID Scotland, stop the database state

www.no2id.net

Open Rights Groups

www.openrightsgroup.org

Privacy International

www.privacyinternational.org

Statewatch

www.statewatch.org

The United States

Electronic Frontier Foundation

www.eff.org/issues/eff-europe

Privacy Journal

www.privacyjournal.net

Rozšírenie používania biometrických údajov vyvoláva v Aliancii obavy.