Slobodné licencie, EISi návrh novely AutZ

EISi predstavuje návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.).

Súčasný autorský zákon totiž trestá neplatnosťou akúkoľvek licenciu, ktorá je uzatvorená v inej ako písomnej forme alebo, ktorá je uzatvorená medzi neprítomnými.

Celý návrh v .pdf.