Komisia predložila návrh novej smernice, ktorá má regulovať organizácie kolektívnej správy

Európska komisia dnes predložila návrh novej Smernice o kolektívnej správe autorských a súvisiacich práv a multi-teritoriálnom licencovaní hudobných diel pre on-line použitia na vnútornom trhu (Directive on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market). Jej znenie aj s odôvodnením je prístupné zatiaľ len vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku. 

Cieľom navrhovanej smernice je zefektívniť a ztransparentniť fungovanie organizácií kolektívnej správy, a taktiež umožnenie multi-teritoriálneho licencovanie hudobných diel na Internete. Plánovane mala byť Smernica hotová už v roku 2003. Nový Autorský zákon ted bude musieť výrazne zohľadňovať jej zrejmé budúce obligácie na Slovenskú republiku. Samozrejme ak bude prijatá.

Podľa tlačovej správy: „Nové digitálne technológie prinášajú tvorcom, spotrebiteľom a rovnako aj podnikom rozsiahle príležitosti. Zvýšený dopyt po online prístupe ku kultúrnemu obsahu (napr. hudbe, filmom, knihám…) nepozná hranice alebo vnútroštátne obmedzenia. Inak tomu nie je ani v prípade online služieb pre prístup k nim. Práve tu nastupujú na scénu organizácie kolektívnej správy, najmä v hudobnom odvetví, v ktorom kolektívne spravujú udeľovanie licencií pre online použitie hudobných nahrávok chránených autorským právom v mene skladateľov a textárov, pre ktorých vyberajú a prerozdeľujú príslušné odmeny.

Pre niektoré organizácie kolektívnej správy je však ťažké prispôsobiť sa požiadavkám na správu práv pre použitie hudobných diel online, a to predovšetkým v cezhraničných situáciách. Na základe dnešného návrhu budú musieť tie organizácie kolektívnej správy, ktoré sú ochotné zapojiť sa do udeľovania licencií na viacerých územiach pre svoj repertoár, spĺňať európske normy. To by poskytovateľom služieb uľahčilo získavanie potrebných licencií pre hudbu, ktorá sa má distribuovať online v celej EÚ, a zabezpečil by sa riadny výber príjmov a ich spravodlivé prerozdeľovanie medzi skladateľov a textárov.

Vo všeobecnosti by organizácie kolektívnej správy pôsobiace vo všetkých odvetviach museli spĺňať nové európske normy, na základe ktorých sa požaduje lepšie riadenie a väčšia transparentnosť pre výkon ich činností. Na potrebu zmeny určitých postupov sa poukázalo nedávnymi prípadmi, keď sa v dôsledku zlej investičnej politiky stratili odmeny vyberané v mene nositeľov práv, ale aj dôkazmi o značnom omeškaní výplaty odmien nositeľom práv.“