SS-ZĽPaS-prieskum

V rámci projektu sme vykonali prieskum medzi žiakmi základných a stredných škôl. Spolu nám odpovedalo 260 respodentov.

Vlastný prieskum

Získavanie informácií o iných ľudoch (napr. pozeranie si fotografií osoby,
ktorú poznáte iba podľa mena alebo ste ju práve spoznali; zistiť, či
je daná osoba vo vzťahu, koľko má rokov )
15356 %
Informovanie o aktualitách zo svojho života (zdieľanie fotiek,momentiek,
polohy, …)
9033 %
Na zverejnenie urážlivých komentárov a statusov124 %
Ako prostriedok pomsty alebo poškodenia niekomu114 %
Nadväzovanie kontaktov, známosti, priateľov16360 %
Iné5018 %