Financovanie

EISi je výhradne sponzorované z výskumných grantov, poplatkov za alternatívne riešenie doménových sporov a vlastných príspevkov členov (finančným alebo nefinančným). Nikdy nepracovalo […]